Zarządzenie Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego

Z A R Z Ą D Z E N I E

w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii

27 marca 2020 roku

W związku z trwającym stanem pandemii, stosownie do zarządzeń organów państwowych i odpowiednich władz kościelnych, szczególnie w odniesieniu do rozporządzeń wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym na terenie diecezji legnickiej poniższe wskazania i w oparciu o kan. 273 i kan. 274 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego zobowiązuję do wiernego ich przestrzegania. Tym samym zarządzam, co następuje:

I. EUCHARYSTIA

  1. Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
  2. W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało praktyczne trudności, polecam, aby Msze święte były sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Stosowną informację na ten temat należy wywiesić na drzwiach kościołów oraz przekazać wiernym drogą internetową. Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii, winni wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii lub innym bocznym wejściem. Na czas Eucharystii kościoły powinny być zamknięte, zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawać otwarte.

Święta w domu - Święte Triduum Paschalne

ŚWIĘTA W DOMU ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

TEKSTY LITURGICZNE DO MODLITWY RODZINNEJ W DOMU 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza Święta - 08.04.2020

Nabożeństwo Gorzkie Żale - 05.03.2020

Msza Święta na żywo - 05.04.2020

Nabożeństwo Droga Krzyżowa - 03.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 5.04.2020 r.

PRAGNIEMY ZAZNACZYĆ, ŻE LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO W NASZYM KOŚCIELE ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU WIERNYCH Z WYJĄTKIEM OSÓB, KTÓRE W WIELKI CZWARTEK I WIGILIE PASCHALNĄ ZAMÓWIŁY INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ (MAX 5 OSÓB) ORAZ SŁUŻBY OŁTARZA OD 18 ROKU ŻYCIA. LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO BĘDZIE TRANSMITOWANA PRZEZ INTERNET (www.bolec.info.pl., bozecialo.wboleslawcu.pl, facebook).

Przypominamy o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Zapraszamy do udziału w modlitwie za pośrednictwem internetowej strony parafialnej, przez portal bolec.info oraz strony facebook parafii. Transmisja Mszy Świętej w niedzielę o godz. 12:00 i gorzkie żale o 17:30.

Przypominamy, że podczas Mszy Świętej w świątyni nie może przebywać więcej jak 5 osób. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje Mszy Świętej.

Błogosławieństwo stołu

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Adoracja Najświętszego Sakramentu - 02.04.2020

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza Święta - 01.04.2020

Strony

Subskrybuj Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu RSS