Wspomóż swoją parafię!

Aby wspomóc działalność naszej parafii, można przekazać 1% z podatku  - wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: 

lub, dokonać wpłaty na konto parafii - Bank PKO SA I Oddział w Legnicy 

nr 29 1240 1473 1111 0000 2520 9910 

w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele kultu religijnego oraz dane darczyńcy.

Kategorie wpisów: