Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii