Kancelaria

Adres: ul. E. Orzeszkowej 3, 59-700 Bolesławiec tel.: 75 644 41 33

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30. W sprawach wyjątkowych całą dobę. W trakcie wizyty duszpasterskiej kancelaria czynna jest od godz. 11.00 do 12.00. Ze względu na ochronę danych osobowych przez telefon nie są udzielane żadne personalne informacje dotyczące wpisów w księgi metrykalne.

Dokumenty wymagane do chrztu:

 • Metryka urodzenia dziecka z USC.
 • Akt ślubu rodziców.
 • Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
 • Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi.
 • W przypadku dzieci spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:

 • został wyznaczony przez rodziców dziecka;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, tzn. ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo kanoniczne (kościelne) nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Dokumenty wymagane do sakramentu Eucharystii:

 • Akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej parafii.
 • Pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko nie jest członkiem naszej parafii, a ma pójść do I Komunii św. w tutejszej parafii.

Dokumenty wymagane do sakramentu bierzmowania:

 • Metryka chrztu.
 • W przypadku osób spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na bierzmowanie poza parafią.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

 • Metryka chrztu.
 • Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
 • Dowód osobisty.
 • Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu).
 • Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej.
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią).
 • Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem).
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • Dane świadków ślubu zgodne z dowodami osobistymi (zalecane jest również zaświadczenie z parafii zamieszkania świadków świadczące o praktykowaniu).

Zgłoszenie pogrzebu:

 • Akt zgonu z USC.
 • Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.

Na wszelkich uroczystościach prosimy przede wszystkim o pełne - związane z przyjęciem Komunii św. - uczestnictwo we Mszy Świętej.