GODZINY URZĘDOWANIA W LIPCU 2020 KANCELARII PARAFIALNEJ