Alleluja! Życzenia Wielkanocne od kapłanów

Powiada otwarcie brat Ludwik z Granady, że my ludzie, powinniśmy mieć „dla Boga serce dziecka, dla ludzi serce matki, a dla siebie samych serce surowego sędziego”.

To ważna i praktyczna rada, którą zwykliśmy stosować…czasami jednak używamy ją na odwrót: mając dla Boga serce dalekich poddanych, dla innych serce sędziego, a dla nas samych serce wszystko wybaczającej matki. I może dlatego nasz otaczający świat, na którym żyjemy, jest taki niedoskonały. 

Już teraz wiecie Drodzy Przyjaciele, nasi Parafianie: trzeba ulokować na właściwym miejscu każde z naszych serc. Tego właśnie Wam i Waszym najbliższym z całego serca życzymy w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego!

Z pamięcią modlitewną:

Ks. Andrzej i Ks. Wiesław

Kategorie wpisów: