2015 - Wizyta Biskupa Banja Luki w naszej parafii

W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. do naszej parafii przybył z wizytą Biskup Banja Luki Franjo Komarica. O godz. 12.00 koncelebrowana była uroczysta Msza św. w której wraz z parafianami i reemigrantami z Bośni i Hercegowiny uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu bolesławieckiego.

Księdza Biskupa Franjo Komarice, wiernych a szczególnie reemigrantów z Bośni i Hercegowiny, przywitał proboszcz ks. Andrzej Gidziński: ...modlimy się za wszystkich tych, którzy są mili Bogu, a także tych zagubionych. Ogarniamy miłością i modlitwą naszego Pasterza i prosimy o potrzebne łaski dla Kościoła w Bośni i Hercegowinie.

Homilję wygłosił Biskup Franjo Komarica wyjaśniając powód swojego przybycia: ... powodem mojego przyjazdu jest trwałe i jasne wspomnienie młodego zabitego proboszcza Antoniego Duljovica, którego szczególnie szanują jako męczennika, parafianie Ocic - wśród których są osoby pochodzące z Gumjera, w mojej banjaluczkiej biskupii.

Chorwacki kapłan - ks. Antoni Dujlovic, został zamordowany 11 lipca 1943 roku przez serbskich czetników. Wrogość - nienawiść do Kościoła katolickiego stała się przyczyną jego męczeńskiej śmierci. Obecnie rozpoczęły się prace zmierzające do otwarcia procesu beatyfikacyjnego tego męczennika za wiarę. Więcej na ten temat.

Ksiądz Biskup w swojej homilii podkreślił słąbą kondycję Chrześcijan w Europie: ... Musimy się zapytać i to nie tylko dzisiaj: czy nam dzisiejszym chrześcijanom w krajach na kontynecie europejskim nie brakuje tej cywilnej odwagi i śmiałości, którą posiadali pierwsi uczniowie Jezusa po wstąpieniu w nich Ducha Świętego? I tej śmiałości, którą mieli inni po nich? Dlaczego my, dzisiejsi Chrześcijanie zbyt często pozwalamy innym, żeby mieli najważniejsze słowo i główną odpowiedzialność, a my się zachowujemy jak tchórze i zdrajcy Chrystusa i jego przekazu Zbawienia. Dlaczego muszą - i to często - inni, a nie my Chrześcijanie, w życiu publicznym naszego konkretnego społeczeństwa, narodu lub Państwa, prowadzić i określać sposób ogólnego myślenia?...

...Każdy z nas chrześcijan jest współodpowiedzialny za innych ludzi w swoim otoczeniu, za teraźniejszość i przyszłość - nie tylko za siebie lub swoją rodzinę, lecz również za wielką wspólnotę swojego narodu i wszystkich innych narodów....

Na zakończenie homilii powiedział: Drodzy moi bracia i siostry w zmartwychwstałym Chrystusie, wy tutaj w Bolesławcu, w Polsce, jak i my w Banja Luce i Bośni, musimy się zdecydować, któremu i jakiemu duchowi zaufamy: Duchowi Bożemu, Świętemu Duchowi, Duchowi Chrystusowej ewangelii czy może duchowi bezbożnego świata, duchowi egoizmu, złemu duchowi, który jest przeciwko Bogu, człowiekowi jako bogopodobnej istoty i Bożemu ulubieńcowi.

Nasze życie jest naprawdę wielkim Darem dla nas od Boga, ale zarazem i wielkim zadaniem, które dostaliśmy. Prośmu Ducha Bożego, żebyśmy się postarali wykonać jak najlepiej to zadanie, ponieważ dobrze zrobione zadanie na ziemi jest naszym zadaniem zrobionym w Niebie. Amen.

Po Eucharysti Ksiądz Biskup spotkał się z wiernymi przed kościołem. Spotkaniu towarzyszyły radość i nie opisane emocje...