2015 - Uroczystość pobłogosławienia nowych Lektorów i Ministrantów

Dzień 18 września był w naszej wspólnocie parafialnej podwójnym świętem. Wspominaliśmy bowiem w Liturgii Kościoła święto św. Stanisława Kostki patrona Polski oraz patrona dzieci i młodzieży. 

Naszą radość dopełniła uroczystość pobłogosławienia nowych Lektorów i Ministrantów. Do godności Lektora zostali wyniesieni: Bartosz Niedźwiecki, który po promocji na Lektora przeczytał na Mszy św. I czytanie oraz Wiktor Nastał. Do godności Ministranta zostali wyniesieni: Kevin Błaszczyk, Tymoteusz Sobczyk, Kacper Różycki, Mikołaj Przybyszewski, Paweł Surus, którzy podczas Mszy usługiwali przy Ołtarzu. Jesteśmy dumni z nowych członków Służby Liturgicznej i życzymy Im wzrastania w łasce Bożej i dalszego rozwoju duchowego i intelektualnego. Słowa wdzięczności jak i gratulacje kierujemy również w stronę Rodziców. Niech ta uroczystość będzie dobrą sposobnością do złożenia Bogu dziękczynienia za Jego łaskę pobudzającą młodzieńcze serca do ofiarnej służby Kościołowi.

Kategorie wpisów: