2015 - Suma odpustowa

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu, została odprawiona suma odpustowa, podczas której można uzyskać odpust zupełny - darowanie doczesnych kar za popełnione grzechy.

Dzień ten jest szczególny dla naszej parafii, która tego dnia obchodzi święto swojego patrona. Zebranych przywitał ks. proboszcz Andrzej Gidziński, który szczególnie za przybycie podziękował duchownym, w tym ks. Dziekanowi Stanisławowi Kusikowi, który koncelebrował Mszę:

Jezus mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew - ma życie wieczne (...) Eucharystia to obrona przed napaściami zła, kiedy przyjmujemy Chrystusa - to tak jak tarcza, która chroni nas przed złem.

Słowem Bożym z zebranymi podzielił się dyrektor szkoły Pijarskiej o. Adam Langhammer, podkreślał, że każdy z nas powinien być wzorem - dawać świadectwo powołania do wielkiej Bożej wspólnoty:

Każdego dnia możemy dawać świadectwo w sposób prosty - kościół podkreśla, że procesja Bożego Ciała jest publicznym wyznaniem wiary. To jak żyjemy, postępujemy, jak mówimy o innych, powinno byś świadectwem tego, że należymy do ludu Bożego, który Jezus odkupił swoją krwią, ofiarując swoje ciało. Kiedy oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi pamiętajmy o tym, że ta cześć powinna wyrażać się także świadectwem naszego życia.

W procesji z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła, przy pięknej wieczornej pogodzie, brała udział liczna grup wiernych i wielu księży z bolesławieckich dekanatów. Na zakończenie ks. Dziekan poświęcił wianki uplecione z ziół i kwiatów.

Kategorie wpisów: