2014 - Obraz Auxiliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

W dniach 22 i 23 kwietnia 2014 roku naszą parafię nawiedził OBRAZ AUXILIAR MATKI BOŻEJ TRZYKROĆ PRZEDZIWNEJ

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział:

"Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu ale idzie za nimi wszędzie, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienie mają obciążone grzechem... Wszędzie tam... ".

Historia i znaczenie obrazu

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, jest dziełem włoskiego malarza Luigi Crossio. Łaskami zasłynął w maleńkiej kaplicy w Szensztat, koło Koblencji w 1914r. Zbuntowani uczniowie gimnazjum, pod opieką Maryi rozpoczęli odnowę swojego życia. Maryja prosiła ich o pracę nad sobą, o gorliwe życie modlitwy i wiernie wypełnianie swoich obowiązków. Obiecała, że wtedy zamieszka w opuszczonej kaplicy i stąd będzie rozdzielać skarby łask dla odnowy świata. Wielu chłopców podjęło to zaproszenie. Ofiarowane Maryi zasługi sprawiły że stara kaplica stała się z czasem miejscem pielgrzymkowym. Maryja zasłynęła zaś jako Trzykroć Przedziwna Matka. Warto nadmienić, że obraz ten znajdował się w wadowickim domu Karola Wojtyły. Jako mały chłopczyk modlił się przed nim z rodzicami i bratem. Tytuł obrazu został przejęty z historii Kongregacji Mariańskich w Ingolstatt w Bawarii. Tam w czasach odstępstwa Marcina Lutra, podczas jednego z nabożeństw młodzi członkowie kongregacji Mariańskiej śpiewali litanię loretańską. Świątobliwy Jezuita o. Jakub Rem otrzymał wewnętrzne przeświadczenie, że tytuł „Matko Przedziwna” należy do wyjątkowych. Odnosi się bowiem do relacji Maryi do Trójcy Świętej. Poprosił więc, by powtórzyć go trzy razy. I tak przejęła się ta praktyka w Kościele i jest pielęgnowana do dziś w wielu świątyniach. Szczególnie przez Ruch Szensztacki. Wszędzie tam, gdzie powstawały Kongregacje Mariańskie, gdzie czczona była Trzykroć Przedziwność Maryi, Kościół cieszył się żywą wiarą i zwyciężał wszelkie odstępstwa od wiary i moralności, wychodząc zwycięsko z wszelkich zawirowań czasu. Pokazuje to historia chłopców z Gimnazjum z Szensztat. Pokazuje to również doświadczenie wielu parafii i wspólnot, które nawiedza ten obraz w różnych formach. Skłoniło to odpowiedzialnych w krajach Europy za pielgrzymowanie tego wizerunku do ukoronowania Maryi, jako Królowej Nowej Ewangelizacji Europy.

Poświęcenie się Maryi:

O Pani moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie, jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen

Kapitał łask:

„Wkłady do kapitału łask możemy ofiarować do skarbca łask, wkładając nasze małe ofiary do symbolicznej stągwi. Stanie się wtedy to, o co prosi sam Jezus w Kanie Galilejskiej: Napełnijcie stągwie wodą. Kiedy je napełnimy, Jezus uczyni cud przemiany. Wiele zależy tu od naszej współpracy z łaską. Każdy więc mógł wypisać na specjalnych karteczkach, za co przeprosi, za co dziękuje, co ofiaruje i o co poprosi Boga za wstawiennictwem Maryi. Chodzi tu o doświadczenia, o sprawy naszego codziennego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, o obowiązki szkolne itp….”

Więcej informacji można uzyskać na stronie:  http://www.szensztat.pl/


Auxiliar – taką nazwę otrzymał obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, który wyruszył w peregrynacji z Jej Sanktuarium w Santa Maria w Brazylii w 1950 roku. Z czasem nazwa ta przyjęła się na całym świecie