2014 - Bierzmowanie

Pragniemy, aby  Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Dnia 28 maja 2014 roku Ks. Biskup Marek Mendyk udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Do tego sakramentu przystąpiła młodzież, która od I klasy gimnazjum przygotowywała się poprzez katechezę parafialną. Na tę uroczystość młodzież przybyła wraz ze swoimi rodzicami i świadkami.

Przed rozpoczęciem Eucharystii przedstawiciele rodziców poprosili Ks. Biskupa o udzielenie zgromadzonej młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i o modlitwę w ich intencji. Na zakończenie Mszy Św. młodzież wyraziła swoją wdzięczność za otrzymany sakrament.

Sakrament Bierzmowania otwiera chrześcijanina na Pana Boga, który udziela mu darów Ducha Świętego. Jest on dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane już na Chrzcie Świętym. Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem czoła bierzmowanego wydobywa się z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest. Bierzmowany zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa i głosicielem Jego ewangelii w świecie.

Kategorie wpisów: