2005 - Pielgrzymka ministrantów i lektorów do Krzeszowa